środa, 11 listopada 2009

Po ostatniej celebrze. Debiut sklepiku.

Szanowni Państwo!
W ostatnią niedzielę po raz kolejny Mszę Świętą odprawił nasz nowy celebrans, ks. Radosław Wasiński. Kolejna Msza Święta wg starszej formy rytu rzymskiego odbędzie się w drugą niedzielę grudnia, tj. 13 XII 2009 – chyba, że okaże się, iż Ksiądz Proboszcz pozytywnie rozpatrzył naszą prośbę o zwiększenie częstotliwości celebry do dwóch Mszy w miesiącu. Wówczas – jeśli nastąpi zmiana – poinformujemy o niej na stronie.
Równocześnie zadebiutował nasz książkowy sklepik tradycjonalistyczny. W jego ofercie znajdą Państwo następujące pozycje:- Ordo Missae (10,00 zł)
Stałe części Mszy św. dla wiernych uczestniczących we Mszy św. w rycie trydenckim według Listu apostolskiego Motu proprio Summorum Pontificium papieża Benedykta XVI. Tekst łacińsko-polski. Polecamy wszystkim wiernym pragnącym w pełni uczestniczyć w liturgii eucharystycznej sprawowanej w rycie trydenckim.


- ks. Feliks Cozel SJ, Msza Święta, (opr. m. - 14,00 zł, opr. tw. 18,00 zł)
Napisana na początku XX wieku przez polskiego jezuitę, książka ta w przystępnej formie podaje podstawowe informacje dla wiernych, niezbędne dla właściwego rozumienia i korzystania z owoców trydenckiej Mszy Świętej Wszechczasów. Jej lektura pozwoli każdemu poznać istotne wartości i znaczenie poszczególnych słów i gestów Mszy św.

- (opr. benedytkyni tynieccy), Mszał Rzymski, (105,00 zł)
Reprint Mszału rzymskiego (mszalika codziennego) w przekładzie i opracowaniu benedyktynów tynieckich, wydanego w Poznaniu w 1963 r. z imprimatur bp. Karola Wojtyły. Oprawa z naturalnej skóry, tłoczenie i złocenie okładki, złocenie i zaokrąglenie brzegów kart, 1520 stron, 6 zakładek. Mszalik zawiera: zasady życia chrześcijańskiego (skrót katechizmu) • objaśnienia liturgiczne • kalendarz liturgiczny według Missale Romanum 1962 • tabelę świąt ruchomych do 2050 r. • części stałe i zmienne Mszy św. na cały rok kościelny • Msze wspólne i własne o świętych, Msze wotywne • liturgię pogrzebu • ryty sakramentów • nabożeństwa, modlitwy i pieśni • spisy i indeksy • piękne ilustracje ze starych mszałów i mszalików.


- prof. Romano Amerio, Iota unum, (100,00 zł)
WRESZCIE W JĘZYKU POLSKIM JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH KSIĄŻEK TEOLOGICZNYCH XX - wieku omawiających obecną katastrofalną sytuację w jakiej znalazł sie Kościół Katolicki. Znakiem czasu jest to, że ten genialny teolog, obserwujac zmiany jakie zachodzą w okresie ostatniego soboru, zapowiedający kryzys i wykazujący z żelazna logiką i konsekwencją na czym polega odszczepieństwo od wiary, był dawniej oskarżany o czarnowidztwo i zacofanie, a dziś wraca do łask bowiem to wszystko, co opisał i co zapowiadał na naszych oczach potwierdza sie w całej rozciągłości! Ostatnio ciepło wypowiedział się o Romano Amerio Benedykt XVI! Oto jedna z najważniejszych książek XX wieku ukaże sie w języku polskim!


- św. Wincenty z Lerynu, W obronie wiary katolickiej przeciw bezbożnym nowościom wszystkich odszczepieńców. Commonitorium (10,00 zł)
Klasyczne dzieło apologetyczne autorstwa św. Wincentego.


- Marcin Dybowski, W obronie czci do Najświętszego Sakramentu przeciwko Komunii Świętej do ręki (35,00 zł)
Obszerna publikacja znanego wydawcy i działacza katolickiego na temat zagrożeń związanych z wprowadzeniem możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę, zawiera także analizę historyczną zjawiska.


- ks. Dariusz Olewiński, W obronie Mszy Świętej i tradycji katolickiej (45,00 zł)
piękna książka ks. Dariusza Olewińskiego znanego propagatora rytu trydenckiego opisująca historię Mszy Świętej, poszczególnych znaków. Wspaniałe uzupełnienie pozycji ks. Cozela - pisane z pozycji XX-wiecznego katolika.

Dla oszczędności książki zgrupowaliśmy także w następujące pakiety:

  • Pakiet mszalny mały:
- Ordo Missae (10,00 zł),
- ks. Feliks Cozel SJ, Msza Święta (opr. m.) (14,00 zł),
- Modlitewnik pielgrzyma (12,00 zł)

Cena sumaryczna: 36,00 zł
Cena pakietu: 35,00 zł
oszczędzają Państwo 1,00 zł !!!

  • Pakiet mszalny duży:
- Mszalik Rzymski (105,00 zł),
- ks. Felisk Cozel SJ, Msza Święta (opr. tw.) (18,00 zł),
- ks. Dariusz Olewiński, W obronie Mszy Świętej i tradycji katolickiej (45,00 zł),

Cena sumaryczna: 168,00 zł
Cena pakietu: 150,00
oszczędzają Państwo 18,00 zł !!!

  • Pakiet Kościół w świecie:
- prof. Romano Amerio, Iota unum (100,00 zł),
- św. Wincenty z Lerynu, W obronie wiary katolickiej przeciw bezbożnym nowościom wszystkich odszczepieńców. Commonitorium (10,00 zł)
- Marcin Dybowski, W obronie czci do Najświętszego Sakramentu przeciwko Komunii Świętej do ręki (35,00 zł)

Cena sumaryczna: 145,00 zł
Cena pakietu: 135,00 zł
oszczędzają Państwo 10,00 zł !!!

Wszystkie pozycje można zakupić zarówno przed, jak i po celebrze, bądź zamówić wysyłając zapotrzebowanie e-mailem na adres: badz.swiety@gmail.com

sobota, 7 listopada 2009

Już jutro (8 XI 2009) o 15:30 Msza Św. w rycie trydenckim w brwinowskim kościele

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w jutrzejszą niedzielę (8 XI 2009) o godz. 15:30 w naszym kościele odbędzie się kolejna Msza Św. w rycie trydenckim. W jej trakcie modlimy się m.in. w intencji zwiększenia częstotliwości celebry do dwóch Mszy w miesiącu.
Informujemy także, iż - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - zadebiutuje nasz sklepik tradycyjny. W najbliższą niedzielę pojawi się ok. 10 najlepszych pozycji dotyczących Mszy Świętej, w tym reprint Mszalika Rzymskiego, na który urządzimy subskrypcję.
***
Prosimy o przekazanie linku do naszej strony zainteresowanym znajomym!

niedziela, 1 listopada 2009

już za tydzień - 8 listopada - Msza Trydencka w brwinowskim kościele

Szanowni Państwo!
Jak co miesiąc, zapraszamy w II niedzielę miesiąca na Mszę Trydencką do naszego kościoła. Mszę 8 listopada o godzinie 15:30 odprawi nowy wikariusz ks. Radosław Wasiński.

Po raz pierwszy także zadebiutuje nasza mini-księgarenka, na której będzie można zakupić książki związane tematycznie z liturgią trydencką.

czwartek, 8 października 2009

W najbliższą niedzielę (11 X 2009) Msza Trydencka w Brwinowie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w najbliższą niedzielę, 11 X 2009 o 15:30 po przerwie wakacyjnej, w naszym kościele odbędzie się Msza Trydencka. Mszę celebrował będzie nasz nowy wikariusz, ksiądz Radosław Wasiński.
Tym samym wracamy też do regularnego rytmu celebracji, tj. 2. niedzieli miesiąca.
Zgodnie z Państwa życzeniami, od listopada zarówno przed, jak i po Mszy Świętej, będzie możliwość zakupienia książek i innych materiałów na temat liturgii tradycyjnej.

czwartek, 25 czerwca 2009

Warsztaty liturgiczne dla ministrantów służących do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

Niniejszym podajemy do wiadomości informację zaczerpniętą z portalu Sanctus.pl:

„ARS SERVIENDI”
Warsztaty liturgiczne dla ministrantów
służących do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego
Krzeszów 1-7 lipca 2009

Patronat honorowy:
Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
JM ks. prof. dr hab. Waldemar Irek

Dzień 1 – środa, 1 lipca - Uroczystość Najdroższej Krwi Pana Jezusa (1 kl.)
Przyjazd do godz. 18:00
18:00 - kolacja
20:30 - Kompleta
Dzień 2 – czwartek, 2 lipca – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (2 kl.)
7:00 – 8:00 - Msze ciche księży
8:00 - śniadanie
8:50 - wykład: ks. Grzegorz Śniadoch
„Szaty liturgiczne i przestrzeń sakralna w rycie gregoriańskim”
- dyskusja
10:00 - Msza śpiewana z asystą wyższą
11:00 - warsztaty: służenie do Mszy czytanej
13:00 - obiad
14:00 - zwiedzanie sanktuarium
16:00 - wykład: Michał Pełka „Liturgia rzymska wg Ordo Romanus I
- dyskusja
17:00 - przygotowanie do liturgii nieszporów
18:00 - Uroczyste Nieszpory
19:00 - kolacja
20:00 - czas wolny
Dzień 3 - piątek, 3 lipca - św. Ireneusza (3 kl.)
7:00 – 8:00 - Msze ciche księży
8:00 - śniadanie
8:50 - wykład: ks. Jarosław Powąska
„Rok liturgiczny i budowa Mszału Rzymskiego”
- dyskusja
10:00 - warsztaty: służenie do Mszy śpiewanej
11:00 - Msza śpiewana z asystą wyższą
13:00 - obiad
14:00 - czas wolny
16:00 - warsztaty: Agnieszka Mycka, muzykolog, KUL
„Struktura muzyczna Mszy trydenckiej”, nauka śpiewu gregoriańskiego
18:00 - Nieszpory
19:00 - kolacja
20:00 - czas wolny
Dzień 4 – sobota, 4 lipca (I sobota miesiąca) - NMP w sobotę (4 kl.)
7:00 – 8:00 - Msze ciche księży
8:00 - śniadanie
9:00 - wykład: Bracia Dominikanie - „Ryt dominikański historia i specyfika”
- dyskusja
10:00 - Msza św. śpiewana w rycie dominikańskim
11:00 - warsztaty: śpiew gregoriański – części stałe Mszy świętej
13:00 - obiad
14:00 - czas wolny
16:00 - warsztaty: Agnieszka Mycka, muzykolog, KUL
„Problemy praktyczne muzyki w Mszy trydenckiej”, nauka śpiewu gregoriańskiego
18:00 - Nieszpory
19:00 - kolacja
20:00 - Jerzy Mycka: „Zarys porównania Mszy trydenckiej i posoborowej”
- przegląd stanowisk, dyskusja
Dzień 5 – Niedziela, 6 lipca - V niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
7:00 – 8:00 - Msze ciche księży
8:00 - śniadanie
10:00 - Msza śpiewana z asystą wyższą
13:00 - obiad
14:00 - wycieczka
17:00 - wykład: ks. Zbigniew Chromy
„Tradycja i liturgia w ujęciu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI”
- dyskusja
18:00 - przygotowanie do nieszporów
19:00 - Nieszpory z wystawieniem Sanctissimum
20:00 - kolacja
21:00 - czas wolny
Dzień 6 – poniedziałek, 7 lipca - feria, 4 kl.
7:00 – 8:00 - Msze ciche księży
8:00 - śniadanie
9:00 - wykład: Piotr Szukiel „Liturgia rzymska w okresie reformy trydenckiej”
- dyskusja
10:00 - warsztaty: służenie do Mszy za zmarłych (Requiem)
11:00 - Msza śpiewana Requiem z asystą wyższą
13:00 - obiad
14:00 - czas wolny
16:00 - warsztaty: liturgia pogrzebu
18:00 - Nieszpory
19:00 - kolacja
20:00 - czas wolny
Dzień 7 – wtorek, 7 lipca - śś. Cyryla i Metodego, 3 kl.
(II rocznica ogłoszenia motu proprio Summorum Pontificum)
8:00 - śniadanie
9:30 - Uroczysta Msza św. z okazji 2 rocznicy Summorum Pontificum
11:00 - wyjazd
Prowadzący i prelegenci:
ks. Zbigniew Chromy – diecezja świdnicka
ks. Wojciech Grygiel – Bractwo Kapłańskie św. Piotra
ks. Jarosław Powąska – diecezja kaliska
ks. Grzegorz Śniadoch – Instytut Dobrego Pasterza
Agnieszka Mycka, Jerzy Mycka - Lublin
Michał Pełka - Warszawa
Piotr Szukiel - Wrocław
Ojcowie Dominikanie

Zgłoszenia można nadsyłać na adres mailowy: claudicus@wp.pl
Liczba miejsc noclegowych ograniczona.

piątek, 8 maja 2009

Uwaga! Msza już w najbliższą niedzielę 10 maja

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że najbliższa Msza święta w starszej formie rytu rzymskiego zostanie odprawiona w Brwinowie w niedzielę 10 maja, jak zwykle o g. 15,30. Jest to druga niedziela miesiąca, więc zachowujemy nasz dotychczasowy rytm, zmieniony okazjonalnie jedynie w kwietniu.

poniedziałek, 6 kwietnia 2009

WYKŁAD NA TEMAT BIOETYKI

ZAPROSZENIE NA
WYKŁAD NA TEMAT BIOETYKI
w parafii NMP Matki Kościoła w Otrębusach

„Życie w ludzkich rękach - dokąd zmierza medycyna ?”
PROWADZI KS. PROF. STANISŁAW WARZESZAK
z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i UKSW,
sekretarz Rady Naukowej Episkopatu Polski

Termin: 19 KWIETNIA (NIEDZIELA) PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ OK. 19.00

Miejsce: Kościół NMP Matki Kościoła w Otrębusach ul. Sadowa 14

Dla kogo: osoby zainteresowane pogłębieniem wiadomości na temat nauczania Kościoła Rzymsko-Katolickiego na temat palących kwestii bioetycznych (in vitro, badania genetyczne, etc)

Wstęp wolny
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Plan:

18.00-19.00 Msza św. homilią ks. Stanisława Warzeszka

19.00 – Prelekcja „Życie w ludzkich rękach - dokąd zmierza medycyna ?”

Uwaga zmiana! Msza w Niedzielę Przewodnią 19 kwietnia

Najbliższa Msza "trydencka" w Brwinowie zostanie odprawiona nie, jak zwykle, w drugą, lecz w trzecią niedzielę miesiąca: zamiast w Niedzielę Zmartwychwstania - tydzień później, w Niedzielę Przewodnią.
Zapraszamy więc 19 kwietnia. Początek Mszy o godz. 15,30, czyli jak zwykle. Wcześniej odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

czwartek, 5 marca 2009

Najbliższa Msza "trydencka" - 8 marca

Już po raz czwarty - w drugą niedzielę miesiąca zostanie odprawiona w kościele brwinowskim o godzinie 15,30 Msza święta w starszej formie rytu rzymskiego. Zapraszamy.

poniedziałek, 2 lutego 2009

Msza 8 lutego

Najbliższa Msza święta w starszej formie rytu rzymskiego zostanie odprawiona w Brwinowie w najbliższą niedzielę 8 lutego o godzinie 15,30 (godzina jednak bez zmian). Zapraszamy.

sobota, 3 stycznia 2009

Msza w niedzielę 11 stycznia - trochę później

Następna Msza tradycyjna w parafii brwinowskiej zostanie odprawiona w kościele św. Floriana w niedzielę 11 stycznia o godzinie 15,30 (pół godziny później niż w grudniu). Serdecznie zapraszamy.
 

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)