poniedziałek, 6 kwietnia 2009

Uwaga zmiana! Msza w Niedzielę Przewodnią 19 kwietnia

Najbliższa Msza "trydencka" w Brwinowie zostanie odprawiona nie, jak zwykle, w drugą, lecz w trzecią niedzielę miesiąca: zamiast w Niedzielę Zmartwychwstania - tydzień później, w Niedzielę Przewodnią.
Zapraszamy więc 19 kwietnia. Początek Mszy o godz. 15,30, czyli jak zwykle. Wcześniej odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)