piątek, 8 maja 2009

Uwaga! Msza już w najbliższą niedzielę 10 maja

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że najbliższa Msza święta w starszej formie rytu rzymskiego zostanie odprawiona w Brwinowie w niedzielę 10 maja, jak zwykle o g. 15,30. Jest to druga niedziela miesiąca, więc zachowujemy nasz dotychczasowy rytm, zmieniony okazjonalnie jedynie w kwietniu.

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)