sobota, 25 grudnia 2010

26 grudnia - nie ma Mszy "starszej"

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Proboszcza Msza święta z 4. niedzieli grudnia - przypadająca w tym roku w św. Szczepana - została odwołana.

środa, 27 października 2010

Msza w Pruszkowie

W piątek 29 października 2010 r. o godz. 19.30 w kościele Św.Kazimierza w Pruszkowie zostanie odprawiona Msza św. wg. Mszału bł.Jana XXIII. Celebransem będzie ks. Łukasz Kadziński. Terminy następnych Mszy św. w tym miejscu będą ustalane na bieżąco.

Msza "liczona" i mali ministranci

W ostatnią niedzielę byliśmy liczeni - jak wszyscy uczestnicy Mszy w Polsce. Było nas 44 osoby - a więc trochę mniej niż zwykle (chyba dlatego, że była to 4. niedziela miesiąca, termin nowy i jeszcze nie dla wszystkich oczywisty, przy braku ogłoszenia tydzień wcześniej).

Miłą nowością byli trzej mali ministranci, którzy stanęli w prezbiterium obok starszych i doświadczonych. To była ich pierwsza ministrancka Msza! Kubie, Romkowi i Antkowi życzymy dużo wytrwałości, cierpliwości i radości na drodze służby Bożej.

poniedziałek, 18 października 2010

Msza w XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 24 października 2010

Zapraszamy jak zwykle na g. 15,30. Prosimy o przypomnienie innym, bo w 4. niedzielę miesiąca "Msza po staremu się odprawia" od niedawna u nas, więc nie ma jeszcze nawyku. Trzeba go wyrabiać.

niedziela, 26 września 2010

Zapraszamy na Mszę Świętą - dziś o 15:30

Jak ostatnio zapowiadaliśmy - od września w brwinowskim kościele Msza Święta w starym rycie odprawiana będzie w 2. i 4. niedzielę miesiąca. W związku z tym zapraszamy dziś do naszej świątyni o godzinie 15:30.

niedziela, 12 września 2010

Uwaga! Kurs ministrancki

Zgodnie z ogłoszeniem podanym w ostatnią niedzielę w trakcie Mszy świętej "trydenckiej", niedługo rozpocznie się w naszej parafii kurs ministrancki dla osób pragnących służyć do tej Mszy - dzieci i dorosłych. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do ks. Bolesława Kielana lub ks. Radosława Wasińskiego. Kurs poprowadzi p. Michał Barcikowski, który od prawie dwóch lat wspiera nas regularnie jako ministrant i ceremoniarz.

Nowy celebrans: ks. Bolesław Kielan

W niedzielę 12 września Mszę w starszej formie rytu rzymskiego odprawił w Brwinowie ks. Bolesław Kielan. Zgodnie z wolą Abp. Kazimierza Nycza ks. Kielan został niedawno skierowany do naszej parafii, aby świadczyć tu pomoc duszpasterską. Jego poprzednią placówką był Jazgarzew, gdzie m.in. odprawiał Mszę "trydencką".

Ks. Bolesław Kielan jest obecnie drugim - obok ks. Radosława Wasińskiego - kapłanem naszej parafii odprawiającym również w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Obu naszych celebransów polecamy, podobnie jak Księdza Proboszcza, modlitwie uczestników Mszy.

czwartek, 9 września 2010

12 września - XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

W najbliższą niedzielę 12 września o g. 15,30 zostanie odprawiona w Brwinowie Msza święta w starszej formie rytu rzymskiego.

Tego dnia przypada w kalendarzu liturgicznym wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, historycznie związane z rocznicą odsieczy wiedeńskiej 1683. W tym roku jednak przypada ono w niedzielę, i dlatego ustępuje formularzowi liturgicznemu z 16 Niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego.

Msza częściej!

Zgodnie z brwinowskimi ogłoszeniami parafialnymi z ostatniej niedzieli, Msza w starszej formie rytu rzymskiego będzie odtąd celebrowana w kościele św. Floriana w Brwinowie zarówno w drugą niedzielę miesiąca (jak do tej pory), jak i w czwartą niedzielę.

poniedziałek, 2 sierpnia 2010

Msza św. trydencka w Brwinowie 8 sierpnia 2010 godz 15.30 - celebruje ks. dr Piotr Paćkowski z KUL!

Szanowni Państwo!

Msze św. w starym rycie (trydenckim) odbędzie się - jak co miesiąc - w drugą niedzielę sierpnia tj. 8 sierpnia o 15.30 w Brwinowie. Odprawi ją ks. dr Piotr Paćkowski, kapłan diecezji siedleckiej, wykładowca w zakresie chorału gregoriańskiego na Wydziale Muzykologii Kościelnej KUL. Przed Mszą sw. o godz. 15.15 próba śpiewu części stałych po łacinie. Prosimy o wcześniejsze przybycie.

środa, 7 lipca 2010

W najbliższą niedzielę kolejna Msza Trydencka w Brwionowie

Szanowni Państwo!
W drugą niedzielę lipca, tj. 11.07.2010, o godzinie 15.30 sprawowana będzie w kościele św. Floriana w Brwinowie Msza św. w starym rycie. Prosimy o zaproszenie na nią znajomych!

niedziela, 30 maja 2010

Msza św. w starym rycie (trydenckim) w Brwinowie – 13 czerwca godz. 15.30

W drugą niedzielę czerwca tj. 13.06.2010, o godzinie 15.30 sprawowana będzie w kościele św. Floriana w Brwinowie Msza św. w starym rycie.
Odprawiać ją będzie tym razem, ze względu na nieobecność ks. Radosława Wasińskiego – lokalnego wikariusza, ks. dr Piotr Paćkowski, kapłan diecezji siedleckiej, adiunkt w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL, prowadzący scholę gregoriańską na KULu. Obsługę ministrancka zapewnią ministranci z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie. Prosimy uczestników o wcześniejsze przybycie tj. o 15.15 , gdyż przed Mszą św. ks. Piotr poprowadzi krótką próbę śpiewu jednej z części stałych (Sanctus).
Serdecznie zapraszamy!

środa, 12 maja 2010

Co o Mszy Trydenckiej powinieneś wiedzieć?

Postawa i gesty w czasie Mszy św. sprawowanej wg starszej formy rytu rzymskiego

Kościół zawsze nauczał, iż udział wiernych we Mszy świętej powinien być sakramentalny, pełny wewnętrznego zaangażowania oraz wyrażający się we właściwych zewnętrznych formach. Opis tego, co wierni powinni odpowiadać i śpiewać podczas Mszy św. został zamieszczony w pochodzącej z 1958r. instrukcji „De Musica Sacra et Sacra Liturgia”. Jeśli zaś chodzi o postawę ciała wiernych przyjmuje się, że powinna być ona wzorowana na zachowaniu kleru w chórze kapłańskim, które to zachowanie jest określone w rubrykach.

Jeśli chodzi o Mszę świętą ze śpiewem (Missa cantata, jaką zwykle mamy sprawowaną w niedziele) zalecane postawy są określone następująco:

 • wierni stoją podczas Aspersji (pokropienie przez kapłana wodą święconą na początku Mszy św. ) ;
 • w czasie zmian szat liturgicznych po Aspersji wierni siedzą
 • po oddaniu rewerencji ołtarzowi przez kapłana, podczas śpiewu antyfony na wejście wierni klęczą (poza tymi, którzy śpiewają);
 • Kyrie i Gloria śpiewa się stojąc, także stojąc należy wysłuchać Kolekty;
 • siedzimy podczas Lekcji oraz Graduału i Alleluja;
 • należy powstać, aby wysłuchać Ewangelii stojąc;
 • siadamy na kazanie w tym samym czasie co ministranci;
 • Credo wierni śpiewają stojąc, przyklęknięcia należy dokonać podczas śpiewu Et incarnatus est;
 • wierni siadają po wezwaniu Oremus po Credo;
 • należy powstać, gdy turyferariusz okadza wiernych - następnie można usiąść;
 • wierni powstają, gdy kapłan śpiewa konkluzję Sekrety (per omnia saecula saeculorum);
 • należy klęknąć po odśpiewaniu Sanctus;
 • wierni wstają na Pater Noster; stoją podczas Agnus Dei i klękają na czas Komunii;
 • można siedzieć podczas ablucji;
 • należy powstać na wezwanie Dominus vobiscum po Komunii;
 • wierni klękają na błogosławieństwo i stoją podczas ostatniej Ewangelii zwykle wykonując stosowny śpiew.

Odpowiedzi wygłaszane podczas Mszy św różnią się w zależności od formy Mszy

 • w Mszy śpiewanej (tzn. podczas której celebrans śpiewa swoje modlitwy) wierni mogą śpiewać części stałe (Kyrie, Gloria Credo, Sanctus, Agnus Dei) i śpiewają odpowiedzi na śpiewane wezwania kapłana. Ponadto przystępujący do Komunii recytują Domine non sum dignus.
 • w Mszy czytanej (tzn. takiej podczas której celebrans recytuje swoje modlitwy) wierni mogą odpowiadać wszystko to co recytują ministranci i ponadto można odmawiać całą modlitwę Pater Noster wraz z konkluzją Amen

Stosownymi są następujące gesty podczas Mszy świętej:

 • skłon głowy podczas słów:

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

Jesus,

adoramus Te, gratias agimus Tibi, Jesu Christe, suscipe depracationem nostram [w Gloria],

Deum, Jesum Christum, simul adoratus [w Credo],

Gratias agamus Domino Deo nostro [przed prefacją],

Sanctus [w Sanctus],

przed i po okadzeniu wiernych;

 • znak krzyża (przeżegnanie):

przy pokropieniu wodą święconą,

na początku Mszy św.,

wówczas, gdy celebrans wykonuje znak krzyża podczas głośno odmawianej modlitwy,

potrójny stosowny znak krzyża na początku Ewangelii,

na koniec Credo i Gloria,

na Benedictus [w Sanctus],

podczas końcowego błogosławieństwa.

ablucja (łac. ablutio – obmycie) – obmycie rąk przez kapłana

wtorek, 4 maja 2010

Wyjątkowa Msza Święta w najbliższą niedzielę (9 V 2010)

Comiesięczna Msza św. w klasycznym rycie rzymskim (trydencka) zostanie odprawiona w niedzielę 9 V 2010 o godz. 15.30 w kościele św. Floriana w Brwinowie.

Mszę Świętą celebrować będzie ks. dr Piotr Paćkowski, kapłan diecezji siedleckiej, wykładowca na Wydziale Muzykologii Kościelnej KUL, specjalizujący się w zakresie chorału gregoriańskiego.

Oprawę muzyczną zapewni schola z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie pod kierunkiem p. Agnieszki Mycki. Służyć do Mszy św. będą ministranci z tego samego kościoła w Lublinie.

Prosimy o nieco wcześniejsze przybycie (15 min), gdyż przed Mszą św. odbędzie się próba śpiewu częsci stałych do Mszy św.

Jak zwykle do nabycia dostępne będą książki dotyczące duchowości i liturgii trydenckiej z naszego mini sklepiku, którego ofertę prezentowaliśmy już któregoś razu.

sobota, 13 lutego 2010

[luty] Msza Święta 14 II 2010 o 15:30!

Szanowni Państwo!

Już jutro (14 II 2010) kolejna Msza Święta w starszej formie rytu rzymskiego w naszym kościele - jak zwykle o 15:30.

Tym razm nie będzie można zaopatrzyć się w ciekawe książki o tematyce religijnej w naszym sklepiku - w związku z wyjazdem jego obsługi. Jeśli istnieje potrzeba - książki można zamówić drogą mailową, jak o tym pisaliśmy w listopadzie.

Do zobaczenia!

niedziela, 10 stycznia 2010

Styczniowa Galeria Mszowa

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy zdjęcia z dzisiejszej celebry. Kolejna Msza Święta w starszej formie rytu rzymskiego - w drugą niedzielę lutego 2010!sobota, 9 stycznia 2010

jutro [10 I 2010] kolejna Msza Święta w starszej formie rytu rzymskiego w Brwinowie!

Szanowni Państwo!

Już jutro kolejna Msza Święta w starszej formie rytu rzymskiego w naszym kościele - jak zwykle o 15:30. Tak jak od dwóch miesięcy, także i tym razem przed i po Mszy będzie można zaopatrzyć się w ciekawe książki o tematyce religijnej - dobrane szczególnie pod kątem zrozumiemnia tzw. rytu trydenckiego.

Do zobaczenia!

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)