niedziela, 30 maja 2010

Msza św. w starym rycie (trydenckim) w Brwinowie – 13 czerwca godz. 15.30

W drugą niedzielę czerwca tj. 13.06.2010, o godzinie 15.30 sprawowana będzie w kościele św. Floriana w Brwinowie Msza św. w starym rycie.
Odprawiać ją będzie tym razem, ze względu na nieobecność ks. Radosława Wasińskiego – lokalnego wikariusza, ks. dr Piotr Paćkowski, kapłan diecezji siedleckiej, adiunkt w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL, prowadzący scholę gregoriańską na KULu. Obsługę ministrancka zapewnią ministranci z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie. Prosimy uczestników o wcześniejsze przybycie tj. o 15.15 , gdyż przed Mszą św. ks. Piotr poprowadzi krótką próbę śpiewu jednej z części stałych (Sanctus).
Serdecznie zapraszamy!

środa, 12 maja 2010

Co o Mszy Trydenckiej powinieneś wiedzieć?

Postawa i gesty w czasie Mszy św. sprawowanej wg starszej formy rytu rzymskiego

Kościół zawsze nauczał, iż udział wiernych we Mszy świętej powinien być sakramentalny, pełny wewnętrznego zaangażowania oraz wyrażający się we właściwych zewnętrznych formach. Opis tego, co wierni powinni odpowiadać i śpiewać podczas Mszy św. został zamieszczony w pochodzącej z 1958r. instrukcji „De Musica Sacra et Sacra Liturgia”. Jeśli zaś chodzi o postawę ciała wiernych przyjmuje się, że powinna być ona wzorowana na zachowaniu kleru w chórze kapłańskim, które to zachowanie jest określone w rubrykach.

Jeśli chodzi o Mszę świętą ze śpiewem (Missa cantata, jaką zwykle mamy sprawowaną w niedziele) zalecane postawy są określone następująco:

 • wierni stoją podczas Aspersji (pokropienie przez kapłana wodą święconą na początku Mszy św. ) ;
 • w czasie zmian szat liturgicznych po Aspersji wierni siedzą
 • po oddaniu rewerencji ołtarzowi przez kapłana, podczas śpiewu antyfony na wejście wierni klęczą (poza tymi, którzy śpiewają);
 • Kyrie i Gloria śpiewa się stojąc, także stojąc należy wysłuchać Kolekty;
 • siedzimy podczas Lekcji oraz Graduału i Alleluja;
 • należy powstać, aby wysłuchać Ewangelii stojąc;
 • siadamy na kazanie w tym samym czasie co ministranci;
 • Credo wierni śpiewają stojąc, przyklęknięcia należy dokonać podczas śpiewu Et incarnatus est;
 • wierni siadają po wezwaniu Oremus po Credo;
 • należy powstać, gdy turyferariusz okadza wiernych - następnie można usiąść;
 • wierni powstają, gdy kapłan śpiewa konkluzję Sekrety (per omnia saecula saeculorum);
 • należy klęknąć po odśpiewaniu Sanctus;
 • wierni wstają na Pater Noster; stoją podczas Agnus Dei i klękają na czas Komunii;
 • można siedzieć podczas ablucji;
 • należy powstać na wezwanie Dominus vobiscum po Komunii;
 • wierni klękają na błogosławieństwo i stoją podczas ostatniej Ewangelii zwykle wykonując stosowny śpiew.

Odpowiedzi wygłaszane podczas Mszy św różnią się w zależności od formy Mszy

 • w Mszy śpiewanej (tzn. podczas której celebrans śpiewa swoje modlitwy) wierni mogą śpiewać części stałe (Kyrie, Gloria Credo, Sanctus, Agnus Dei) i śpiewają odpowiedzi na śpiewane wezwania kapłana. Ponadto przystępujący do Komunii recytują Domine non sum dignus.
 • w Mszy czytanej (tzn. takiej podczas której celebrans recytuje swoje modlitwy) wierni mogą odpowiadać wszystko to co recytują ministranci i ponadto można odmawiać całą modlitwę Pater Noster wraz z konkluzją Amen

Stosownymi są następujące gesty podczas Mszy świętej:

 • skłon głowy podczas słów:

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

Jesus,

adoramus Te, gratias agimus Tibi, Jesu Christe, suscipe depracationem nostram [w Gloria],

Deum, Jesum Christum, simul adoratus [w Credo],

Gratias agamus Domino Deo nostro [przed prefacją],

Sanctus [w Sanctus],

przed i po okadzeniu wiernych;

 • znak krzyża (przeżegnanie):

przy pokropieniu wodą święconą,

na początku Mszy św.,

wówczas, gdy celebrans wykonuje znak krzyża podczas głośno odmawianej modlitwy,

potrójny stosowny znak krzyża na początku Ewangelii,

na koniec Credo i Gloria,

na Benedictus [w Sanctus],

podczas końcowego błogosławieństwa.

ablucja (łac. ablutio – obmycie) – obmycie rąk przez kapłana

wtorek, 4 maja 2010

Wyjątkowa Msza Święta w najbliższą niedzielę (9 V 2010)

Comiesięczna Msza św. w klasycznym rycie rzymskim (trydencka) zostanie odprawiona w niedzielę 9 V 2010 o godz. 15.30 w kościele św. Floriana w Brwinowie.

Mszę Świętą celebrować będzie ks. dr Piotr Paćkowski, kapłan diecezji siedleckiej, wykładowca na Wydziale Muzykologii Kościelnej KUL, specjalizujący się w zakresie chorału gregoriańskiego.

Oprawę muzyczną zapewni schola z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie pod kierunkiem p. Agnieszki Mycki. Służyć do Mszy św. będą ministranci z tego samego kościoła w Lublinie.

Prosimy o nieco wcześniejsze przybycie (15 min), gdyż przed Mszą św. odbędzie się próba śpiewu częsci stałych do Mszy św.

Jak zwykle do nabycia dostępne będą książki dotyczące duchowości i liturgii trydenckiej z naszego mini sklepiku, którego ofertę prezentowaliśmy już któregoś razu.

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)