poniedziałek, 2 sierpnia 2010

Msza św. trydencka w Brwinowie 8 sierpnia 2010 godz 15.30 - celebruje ks. dr Piotr Paćkowski z KUL!

Szanowni Państwo!

Msze św. w starym rycie (trydenckim) odbędzie się - jak co miesiąc - w drugą niedzielę sierpnia tj. 8 sierpnia o 15.30 w Brwinowie. Odprawi ją ks. dr Piotr Paćkowski, kapłan diecezji siedleckiej, wykładowca w zakresie chorału gregoriańskiego na Wydziale Muzykologii Kościelnej KUL. Przed Mszą sw. o godz. 15.15 próba śpiewu części stałych po łacinie. Prosimy o wcześniejsze przybycie.

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)