niedziela, 12 września 2010

Uwaga! Kurs ministrancki

Zgodnie z ogłoszeniem podanym w ostatnią niedzielę w trakcie Mszy świętej "trydenckiej", niedługo rozpocznie się w naszej parafii kurs ministrancki dla osób pragnących służyć do tej Mszy - dzieci i dorosłych. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do ks. Bolesława Kielana lub ks. Radosława Wasińskiego. Kurs poprowadzi p. Michał Barcikowski, który od prawie dwóch lat wspiera nas regularnie jako ministrant i ceremoniarz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)