środa, 27 października 2010

Msza w Pruszkowie

W piątek 29 października 2010 r. o godz. 19.30 w kościele Św.Kazimierza w Pruszkowie zostanie odprawiona Msza św. wg. Mszału bł.Jana XXIII. Celebransem będzie ks. Łukasz Kadziński. Terminy następnych Mszy św. w tym miejscu będą ustalane na bieżąco.

Msza "liczona" i mali ministranci

W ostatnią niedzielę byliśmy liczeni - jak wszyscy uczestnicy Mszy w Polsce. Było nas 44 osoby - a więc trochę mniej niż zwykle (chyba dlatego, że była to 4. niedziela miesiąca, termin nowy i jeszcze nie dla wszystkich oczywisty, przy braku ogłoszenia tydzień wcześniej).

Miłą nowością byli trzej mali ministranci, którzy stanęli w prezbiterium obok starszych i doświadczonych. To była ich pierwsza ministrancka Msza! Kubie, Romkowi i Antkowi życzymy dużo wytrwałości, cierpliwości i radości na drodze służby Bożej.

poniedziałek, 18 października 2010

Msza w XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 24 października 2010

Zapraszamy jak zwykle na g. 15,30. Prosimy o przypomnienie innym, bo w 4. niedzielę miesiąca "Msza po staremu się odprawia" od niedawna u nas, więc nie ma jeszcze nawyku. Trzeba go wyrabiać.

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)