środa, 27 października 2010

Msza "liczona" i mali ministranci

W ostatnią niedzielę byliśmy liczeni - jak wszyscy uczestnicy Mszy w Polsce. Było nas 44 osoby - a więc trochę mniej niż zwykle (chyba dlatego, że była to 4. niedziela miesiąca, termin nowy i jeszcze nie dla wszystkich oczywisty, przy braku ogłoszenia tydzień wcześniej).

Miłą nowością byli trzej mali ministranci, którzy stanęli w prezbiterium obok starszych i doświadczonych. To była ich pierwsza ministrancka Msza! Kubie, Romkowi i Antkowi życzymy dużo wytrwałości, cierpliwości i radości na drodze służby Bożej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)