niedziela, 9 stycznia 2011

Spotkanie opłatkowe

W trakcie dzisiejszej Mszy ks. Radosław Wasiński zaprosił wszystkich uczestników na spotkanie opłatkowe za dwa tygodnie, 23 stycznia. Odbędzie się ono w pobliskiej organistówce, bezpośrednio po Mszy "trydenckiej" odprawianej o g. 15,30.

Zapraszamy!

poniedziałek, 3 stycznia 2011

Msze styczniowe

Pierwsza w nowym roku Msza "starsza" zostanie odprawiona w Brwinowie zgodnie z dotychczasowym porządkiem, w drugą niedzielę miesiąca, 9 stycznia o g. 15,30. 

Następna Msza 23 stycznia.

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)