czwartek, 9 czerwca 2011

Dzisiaj święto 1 klasy...

...w Archidiecezji Warszawskiej: 
Rocznica Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej Warszawskiej

Rano modliliśmy się we Mszy recytowanej:

Panie Boże, w prostocie serca mojego radosny ofiarowałem to wszystko, 
a lud Twój, który się tu znalazł, widziałem z wielkim weselem. 
Boże Izraela, zachowaj tę wolę, alleluja.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)