niedziela, 10 lipca 2011

Ważne zmiany - od września

W dniu dzisiejszym w ogłoszeniach parafialnych w Brwinowie podano, że od września br. Msza święta w starszej formie rytu rzymskiego będzie odprawiana w każdą niedzielę. Zmieni się pora: zamiast dotychczasowej g. 15,30 będzie to g. 15,00.

Poza tym odprawiane będą nadal Msze recytowane, bez zmian: we wtorki i czwartki o g. 6,15.

Informacje o terminach celebracji "trydenckich" w okresie wakacyjnym podajemy niżej.

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)