środa, 31 sierpnia 2011

Zmiany zaczynają się od pierwszej niedzieli września!

Przypominamy: zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku tygodni, od września mamy w Brwinowie Mszę tradycyjną w każdą niedzielę. Zmienia się godzina: odtąd będzie to godzina 15,00 (a nie 15,30).

Prosimy o przekazywanie dalej tej informacji. Otrzymujemy sporo sygnałów, że także w miejscowościach w okolicy informacja o naszej Mszy jest słaba.

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)