środa, 7 września 2011

Przybywa nam celebransów

Wraz z rozszerzeniem celebracji Mszy tradycyjnej na wszystkie niedziele (i z podtrzymaniem wprowadzonych niedawno Mszy recytowanych w tygodniu) rozszerza się również zespół księży celebrujących "starą Mszę" w Brwinowie. Do bardzo już zasłużonego i wdrożonego w arkana ritus servandus księdza Radosława dołączą niedługo: ks. Sylwester i ks. Arkadiusz. Swoje "prymicje" w starym rycie ma już za sobą także Ksiądz Proboszcz. Deo gratias.

Uczestnikom naszych Mszy brwinowskich proponujemy modlitwę za księży-celebransów, dzięki którym i my kierujemy się za nimi versus Dominum. W ten sposób praktykujmy cnotę wdzięczności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)