niedziela, 2 października 2011

Uczestnictwo zewnętrzne wiernych we Mszy recytowanej

Zamieszczamy niżej tabelę z informacjami o uczestnictwie zewnętrznym wiernych we Mszy recytowanej, czyli w układzie Mszy odprawianej u nas we wtorki i czwartki o g. 6,15.


MSZA ŚWIĘTA RECYTOWANA (CICHA)


Msza święta jest modlitwą Kościoła, a więc kultem społecznym – dlatego Kościół dba o to, aby wierni wiedzieli, które gesty, postawy i słowa są im dostępne jako ich sposób zewnętrznego uczestniczenia w Najświętszej Ofierze. Poniższa tabelka zbiera zalecenia, które znajdują się w różnych dokumentach kościelnych dotyczących Mszy „trydenckiej”, wydawanych od czasu encykliki Mediator Dei Piusa XII. Żadna z wymienionych postaw itp. nie jest w sensie ścisłym wymaganasą one natomiast dozwolone i mogą być  przydatne, gdy chcemy skorzystać z tego, co Kościół daje nam z myślą o pobożnym, świadomym i zaangażowanym uczestnictwie.

Akcja liturgiczna
Uczestnictwo zewnętrzne wiernych
Postawy
Gesty
Słowa / śpiewy
Przybycie celebransa
stojąc
-

Psalm Judica me
klęcząc
znak krzyża na początku
antyfona i psalm na przemian z kapłanem
Confiteor
klęcząc
uderzenia w piersi
znak krzyża przy Indulgentiam
recytacja Misereatur tui i Confiteor wiernych
Wersety
klęcząc
-
recytacja na przemian z kapłanem
Aufer & Oramus te
klęcząc
-

Introit
klęcząc
znak krzyża na początku

Kyrie
klęcząc
-
recytacja przemian z kapłanem
Gloria
klęcząc
małe pokłony przy - adoramus Te, - gratias agimus Tibi, - Jesu Christe, - suscipe deprecationem nostram
znak krzyża na końcu
recytacja z kapłanem
Dialog przed kolektą
klęcząc
-
odpowiedź: Et cum spiritu tuo
Kolekta
klęcząc
-
Amen na koniec
Lekcja, graduał, alleluja
siedząc
-
odp. na zakończenie epistoły Deo gratias
Dialog przed ewangelią
stojąc
krzyżyk na czole, ustach i piersiach
odpowiedzi: Et cum spiritu tuo i Gloria tibi, Domine
Ewangelia
stojąc
-
odp. Laus tibi, Christe
(Homilia)
siedząc
-
-
Credo
klęcząc
małe pokłony przy - Deum, - Iesum, Maria i – adorator
znak krzyża na końcu
recytacja z kapłanem
Dialog przed ofiarowaniem
klęcząc
-
odpowiedź Et cum spiritu tuo
Ofiarowanie
klęcząc
-

Orate, fratres
klęcząc
-
odpowiedź Suscipiat Dominus sacrificium…
Sekreta
klęcząc
-
odpowiedź Amen
Dialog prefacji
stojąc
-
odpowiedzi: Et cum spiritu tuo, Habemus ad Dominum, Dignum et justum est
Prefacja
stojąc
-
-
Sanctus
klęcząc
znak krzyża przy Benedictus
recytacja razem z kapłanem
Kanon (po Sanctus)
klęcząc
pokłony przy konsekracjach chleba i wina
odpowiedź Amen na zakończenie całego Kanonu
Pater noster
klęcząc lub stojąc
-
recytacja Pater noster z kapłanem
Pax Domini
klęcząc
-
odpowiedź Et cum spiritu tuo
Agnus Dei
klęcząc
uderzenia w piersi
recytacja z kapłanem
(Pax tecum)
klęcząc
(pocałowanie pacyfikału)
-
Komunia kapłana
klęcząc
-
-
Ecce Agnus Dei
klęcząc
uderzenia w piersi
potrójne Domine, non sum dignus…
Komunia wiernych
klęcząc
-
-
Ablucje
siedząc
-
-
Dialog przed pokomunią
klęcząc
-
odpowiedź Et cum spiritu tuo
Pokomunia
klęcząc
-
odpowiedź Amen
Dialog zakończenia Mszy
klęcząc
-
odpowiedzi: Et cum spiritu tuo oraz Deo gratias
Błogosławieństwo końcowe
klęcząc
-
odpowiedź Amen
Dialog przed ostatnią ewangelią
stojąc
znaki krzyża
odpowiedzi Et cum spiritu tuo oraz Gloria tibi, Domine
Ostatnia ewangelia
stojąc
przyklęknięcie na Et Verbum caro factum est
odpowiedź Deo gratiaslub śpiew antyfony maryjnej
Modlitwy Leonowe
klęcząc
-
recytacja na przemian z kapłanem


Uczestnictwo zewnętrzne wiernych we Mszy śpiewanej


Zamieszczamy niżej tabelę zestawiającą krótko informacje o postawach, gestach i słowach, którymi mogą się posługiwać wierni uczestniczący w śpiewanej Mszy w starszej formie rytu rzymskiego (czyli w tym układzie, w którym jest odprawiana nasza Msza niedzielna o g. 15,00). W innym wpisie podajemy podobną tabelę dla Mszy recytowanej (inaczej: cichej).

MSZA ŚWIĘTA ŚPIEWANA


Msza święta jest modlitwą Kościoła, a więc kultem społecznym – dlatego Kościół dba o to, aby wierni wiedzieli, które gesty, postawy i słowa są im dostępne jako ich sposób zewnętrznego uczestniczenia w Najświętszej Ofierze. Poniższa tabelka zbiera zalecenia, które znajdują się w różnych dokumentach kościelnych dotyczących Mszy „trydenckiej”, wydawanych od czasu encykliki Mediator Dei Piusa XII. Żadna z wymienionych postaw itp. nie jest w sensie ścisłym wymagana – są one natomiast dozwolone i mogą być  przydatne, gdy chcemy skorzystać z tego, co Kościół daje nam z myślą o pobożnym, świadomym i zaangażowanym uczestnictwie.

Akcja liturgiczna
Uczestnictwo zewnętrzne wiernych
Postawy
Gesty
Słowa / śpiewy
Aspersja
stojąc
głęboki pokłon przy Gloria Patri, znak krzyża
śpiew Asperges po intonacji przez kapłana
Ubieranie szat liturgicznych
siedząc
-
-
Introit (i modlitwy u stopni ołtarza)
klęcząc
-

Kyrie
stojąc
-
śpiew Kyrie na przemian z chórem
Gloria
stojąc
małe pokłony przy - adoramus Te, - gratias agimus Tibi, - Jesu Christe, - suscipe deprecationem nostram
śpiew Gloria na przemian z chórem
Dialog przed kolektą
stojąc
-
odpowiedź: Et cum spiritu tuo
Kolekta
stojąc
-
Amen na koniec
Lekcja, graduał, alleluja
siedząc
-

Dialog przed ewangelią
stojąc
krzyżyk na czole, ustach i piersiach
odpowiedzi: Et cum spiritu tuo i Gloria tibi, Domine
Ewangelia
stojąc
-
-
Homilia
siedząc
-
-
Credo
stojąc
małe pokłony przy - Deum, - Iesum i - adoratur
przyklęknięcie od Et incarnatus est do homo factus est (mały pokłon przy Maria)
śpiew Credo z chórem
Dialog przed ofiarowaniem
stojąc
-
odpowiedź Et cum spiritu tuo
Ofiarowanie
siedząc (stojąc przy okadzaniu wiernych)
(małe pokłony przy okadzeniu wiernych)
-
Orate, fratres
stojąc
-
odpowiedź Suscipiat Dominus sacrificium…
Sekreta

-
odpowiedź Amen
Dialog prefacji
stojąc
-
odpowiedzi: Et cum spiritu tuo, Habemus ad Dominum, Dignum et justum est
Prefacja
stojąc
-
-
Sanctus
stojąc
-
śpiew razem z chórem
Kanon (po Sanctus)
klęcząc
pokłony przy konsekracjach chleba i wina
odpowiedź Amen na zakończenie całego Kanonu
Pater noster
stojąc
-
śpiew ostatniej prośby: Sed libera nos a malo
Pax Domini
stojąc
-
odpowiedź Et cum spiritu tuo
Agnus Dei
stojąc
-
śpiew z chórem
(Pax tecum)
stojąc
(pocałowanie pacyfikału)
-
Komunia kapłana
klęcząc
-
-
Ecce Agnus Dei
klęcząc
uderzenia w piersi
potrójne Domine, non sum dignus…
Komunia wiernych
klęcząc
-
-
Ablucje
siedząc
-
-
Dialog przed pokomunią
stojąc
-
odpowiedź Et cum spiritu tuo
Pokomunia
stojąc
-
odpowiedź Amen
Dialog zakończenia Mszy
stojąc
-
Odpowiedzi: Et cum spiritu tuo oraz Deo gratias
Błogosławieństwo końcowe
klęcząc
-
Odpowiedź Amen
Dialog przed ostatnią ewangelią
stojąc
znaki krzyża
Odpowiedzi Et cum spiritu tuo oraz Gloria tibi, Domine
Ostatnia ewangelia
stojąc
przyklęknięcie na Et Verbum caro factum est
Odpowiedź Deo gratiaslub śpiew antyfony maryjnej

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)