niedziela, 2 października 2011

Uczestnictwo zewnętrzne wiernych we Mszy recytowanej

Zamieszczamy niżej tabelę z informacjami o uczestnictwie zewnętrznym wiernych we Mszy recytowanej, czyli w układzie Mszy odprawianej u nas we wtorki i czwartki o g. 6,15.


MSZA ŚWIĘTA RECYTOWANA (CICHA)


Msza święta jest modlitwą Kościoła, a więc kultem społecznym – dlatego Kościół dba o to, aby wierni wiedzieli, które gesty, postawy i słowa są im dostępne jako ich sposób zewnętrznego uczestniczenia w Najświętszej Ofierze. Poniższa tabelka zbiera zalecenia, które znajdują się w różnych dokumentach kościelnych dotyczących Mszy „trydenckiej”, wydawanych od czasu encykliki Mediator Dei Piusa XII. Żadna z wymienionych postaw itp. nie jest w sensie ścisłym wymaganasą one natomiast dozwolone i mogą być  przydatne, gdy chcemy skorzystać z tego, co Kościół daje nam z myślą o pobożnym, świadomym i zaangażowanym uczestnictwie.

Akcja liturgiczna
Uczestnictwo zewnętrzne wiernych
Postawy
Gesty
Słowa / śpiewy
Przybycie celebransa
stojąc
-

Psalm Judica me
klęcząc
znak krzyża na początku
antyfona i psalm na przemian z kapłanem
Confiteor
klęcząc
uderzenia w piersi
znak krzyża przy Indulgentiam
recytacja Misereatur tui i Confiteor wiernych
Wersety
klęcząc
-
recytacja na przemian z kapłanem
Aufer & Oramus te
klęcząc
-

Introit
klęcząc
znak krzyża na początku

Kyrie
klęcząc
-
recytacja przemian z kapłanem
Gloria
klęcząc
małe pokłony przy - adoramus Te, - gratias agimus Tibi, - Jesu Christe, - suscipe deprecationem nostram
znak krzyża na końcu
recytacja z kapłanem
Dialog przed kolektą
klęcząc
-
odpowiedź: Et cum spiritu tuo
Kolekta
klęcząc
-
Amen na koniec
Lekcja, graduał, alleluja
siedząc
-
odp. na zakończenie epistoły Deo gratias
Dialog przed ewangelią
stojąc
krzyżyk na czole, ustach i piersiach
odpowiedzi: Et cum spiritu tuo i Gloria tibi, Domine
Ewangelia
stojąc
-
odp. Laus tibi, Christe
(Homilia)
siedząc
-
-
Credo
klęcząc
małe pokłony przy - Deum, - Iesum, Maria i – adorator
znak krzyża na końcu
recytacja z kapłanem
Dialog przed ofiarowaniem
klęcząc
-
odpowiedź Et cum spiritu tuo
Ofiarowanie
klęcząc
-

Orate, fratres
klęcząc
-
odpowiedź Suscipiat Dominus sacrificium…
Sekreta
klęcząc
-
odpowiedź Amen
Dialog prefacji
stojąc
-
odpowiedzi: Et cum spiritu tuo, Habemus ad Dominum, Dignum et justum est
Prefacja
stojąc
-
-
Sanctus
klęcząc
znak krzyża przy Benedictus
recytacja razem z kapłanem
Kanon (po Sanctus)
klęcząc
pokłony przy konsekracjach chleba i wina
odpowiedź Amen na zakończenie całego Kanonu
Pater noster
klęcząc lub stojąc
-
recytacja Pater noster z kapłanem
Pax Domini
klęcząc
-
odpowiedź Et cum spiritu tuo
Agnus Dei
klęcząc
uderzenia w piersi
recytacja z kapłanem
(Pax tecum)
klęcząc
(pocałowanie pacyfikału)
-
Komunia kapłana
klęcząc
-
-
Ecce Agnus Dei
klęcząc
uderzenia w piersi
potrójne Domine, non sum dignus…
Komunia wiernych
klęcząc
-
-
Ablucje
siedząc
-
-
Dialog przed pokomunią
klęcząc
-
odpowiedź Et cum spiritu tuo
Pokomunia
klęcząc
-
odpowiedź Amen
Dialog zakończenia Mszy
klęcząc
-
odpowiedzi: Et cum spiritu tuo oraz Deo gratias
Błogosławieństwo końcowe
klęcząc
-
odpowiedź Amen
Dialog przed ostatnią ewangelią
stojąc
znaki krzyża
odpowiedzi Et cum spiritu tuo oraz Gloria tibi, Domine
Ostatnia ewangelia
stojąc
przyklęknięcie na Et Verbum caro factum est
odpowiedź Deo gratiaslub śpiew antyfony maryjnej
Modlitwy Leonowe
klęcząc
-
recytacja na przemian z kapłanem


8 komentarzy:

 1. P. Pawle, ja chodzę na Mszę św. od ponad roku, tak w niedziele, jak i w dzień powszedni i widząc tą tabelkę przeraziłam się. Co dopiero człowiek, który nigdy na Mszy św. nie był. Moją rodzinę zaprowadziłam bez żadnego przygotowania (nie chcieli) i niepotrzebne było. Naprawdę, wielkim sukcesem jest, jeśli ktoś raz przyjdzie na Mszę św., a resztę zostawmy Panu Bogu i nie psujmy Jego dzieł. Chyba że takie zadanie Pan otrzymał.
  I proszę o wyjaśnienie, co to znaczy "nasza Msza"? Czyja?

  OdpowiedzUsuń
 2. Drogi Anonimie, po kolei: 1. Msze w dni powszednie są odprawiane u nas od czerwca, więc rzecz jasna nie mogłeś "chodzić na nie od ponad roku". 2. Tabelka informuje o tym, jak uczestnictwo wiernych opisuje Kościół, w dokumentach od "Mediator Dei" do instrukcji Kongregacji Obrzędów z 1958 - dlatego nie wymyślajmy sami, tylko korzystajmy. Nie wszystko wszyscy muszą stosować od razu, bo nie potrzeba musztry - ale dobrze jest wiedzieć czego nasza Matka od nas oczekuje. 3. W ciągu ponad dwudziestu lat swojego bywania na "starej" Mszy widziałem jak bardzo ludziom potrzebna jest pomoc we właściwym zachowaniu się na niej - także u nas, w Brwinowie byłem nie raz proszony o to, by swoim zachowaniem dawać przykład innym. Tylko że ja nie chcę, aby to moje zachowania stawały się wzorem, który inni bezwiednie będą powtarzali. Lepiej jeśli ten, kto chce sięgnie do tych "rubryk" z tabelki, kościelnych a nie moich. 4. Gdy na naszej (!) stronie mowa jest o "naszej Mszy", chodzi o tę, która odprawia się wskutek naszych starań - którym, jak widać, Pan Bóg pobłogosławił i na które Kościół odpowiedział zgodą. "Nasza" jest ta Msza dla każdego, kto pragnie w niej uczestniczyć i dzięki niej oddawać hołd Bogu otrzymując od Niego przewidziane w niej łaski. Z Bogiem.

  OdpowiedzUsuń
 3. I jeszcze jedna uwaga: przecież, uczestnicząc w Brwinowie we Mszy świętej w "starszej formie", zapewne stosuje się Drogi Anonim od dawna do większości zaleceń z tabelki - są one dość oczywiste. W niektórych zaś sprawach lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć - i wiedzieć lepiej niż wiedzieć gorzej. Pozdrowienia.

  OdpowiedzUsuń
 4. Panie Pawle, czytam tu między innemi: "recytacja Pater noster z kapłanem". Czemu stosujecie i narzucacie nowinkę z 1956 r.? Czy ten zwyczaj jakoś się utrwalił do 1962 r.? Czy osoby stosujące się do innych praktyk są wyrzucane ze świątyni ? ;)

  OdpowiedzUsuń
 5. Panie Krusejderze, staramy się stosować w Brwinowie wszystko, co należy do stanu przewidzianego w 1962 roku (zgodnie z Universae Ecclesiae i podanymi tam racjami) - a więc i podane za Piusa XII i za bł. Jana XXIII zalecenia dot. uczestnictwa wiernych. Jak wiadomo, zalecenia te nie mają charakteru rubryk, więc nie są wymagane - pozwalają natomiast zrozumieć konkretniej o co chodzi gdy Kościół poleca uzewnętrznienie participatio actuosa wiernych. W polemikę na temat recytacji Pater we Mszy recytowanej nie będę wchodził: przewidziano taką możliwość (taką samą z jakiej korzystają wierni starej Mszy wszędzie w Wielki Piątek - też "nowinka" Piusa XII!), i o niej informujemy. A informujemy dlatego, aby było jasne, że jeśli ktoś z wiernych będzie recytował Pater z kapłanem, nie czyni nic złego i nie usuniemy go z kościoła. :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o podanie tych dokumentów między Mediator Dei a instrukcją.

  OdpowiedzUsuń
 7. Z tego co ja wiem, jeśli chodzi o Panskie zachowanie na Mszy św., to wzorem być nie może, bo Pan przecież caly czas spaceruje po kościele za swoim dzieckiem, a Panska żona z wózkiem. I co to za zachowanie na Mszy św.?

  OdpowiedzUsuń
 8. Tak, i dlatego właśnie - jak napisałem - nie chcę, by ktoś traktował moje zachowanie jako wzór. Na pewno są wówczas w kościele inne wzory, statecznie zasiadające w ławce. Mimo to uważam, że wzorcowe powinny być zachowania sugerowane przez Kościół (bądź wprost z nigryk Mszału, bądź w instrukcjach rozsianych w różnych miejscach).

  OdpowiedzUsuń

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)