niedziela, 12 lutego 2012

Msze recytowane wracają - na godzinę 18,30


Od tego tygodnia wracają Msze recytowane, odprawiane od kilku miesięcy we wtorki i czwartki - teraz będą celebrowane w te same dni, ale w innych godzinach: o g. 18,30.

Mamy nadzieję, że nowa godzina ułatwi uczestnictwo we Mszy "w tygodniu".

Zapraszamy więc do naszego kościoła parafialnego w każdy wtorek i czwartek na g. 18,30, przy ołtarzu św. Floriana, patrona parafii.

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)