środa, 29 sierpnia 2012

Wznowienie celebracji


Po przerwie wakacyjnej od niedzieli 9 września zostaną wznowione celebracje "trydenckie" w Parafii brwinowskiej: Msze śpiewane w niedziele o g. 15,00 oraz Msze recytowane we wtorki i czwartki o g. 19,00 (zwracamy uwagę na zmianę godziny w tym drugim przypadku).

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)