sobota, 1 grudnia 2012


16 grudnia (w niedzielę "Gaudete") po Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odbędzie się spotkanie z nauką adwentową. Mszę będzie celebrował i naukę na temat "Trzy cnoty Boskie: wiara, nadzieja i miłość" wygłosi ks. dr Piotr Paćkowski.
Serdecznie zapraszamy!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)