niedziela, 9 grudnia 2012

Ogłoszenia z 2. Niedzieli Adwentu1. Zapraszamy na Msze wieczorne, o g. 19,00 we wtorki i czwartki.

W najbliższy wtorek 11 grudnia przypada wspomnienie świętego Damazego, papieża i wyznawcy z IV wieku. Bronił Kościoła przed herezją ariańską, na jego życzenie św. Hieronim przetłumaczył Pismo święte na łacinę.

We czwartek 13 grudnia – świętej Łucji, dziewicy i męczennicy z Sycylii, też z IV wieku. Mimo licznych tortur nie porzuciła wiary chrześcijańskiej. Jej imię jest wymieniane w Kanonie rzymskim.

2. Jutro, w poniedziałek o g. 17,45 próba naszej scholi gregoriańskiej, w organistówce – w sali biblioteki parafialnej. Kto by chciał spróbować śpiewać chorał gregoriański, jest zaproszony na tę próbę. Próby odbywają się z reguły co tydzień.

3. Za tydzień 3 Niedziela Adwentu – „Gaudete”. Jak już zawiadamialiśmy, Mszę o g. 15 odprawi ks. dr Piotr Paćkowski, wykładowca i dyrygent chóru KUL. Po Mszy w organistówce odbędzie się spotkanie, w ramach którego ks. Paćkowski wygłosi naukę adwentową o trzech cnotach Boskich: wierze, nadziei i miłości. Zapraszamy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)