wtorek, 27 sierpnia 2013

Wznowienie celebracji - ze zmianami


Po przerwie wakacyjnej Msze "trydenckie" zostaną w Brwinowie wznowione od niedzieli 8 września.

Bez zmian, jeśli chodzi o Msze niedzielne - o godz. 15.

Jeśli chodzi o dni powszednie, pozostaje Msza we czwartek o g. 19 (nie będzie Mszy wtorkowej).

Bez zmian pozostaje zasada, że Msza "trydencka" jest odprawiana w każde święto będące równocześnie dniem wolnym od pracy.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)