wtorek, 12 maja 2015

Wniebowstąpienie Pańskie - g. 19,00


Zgodnie z kalendarzem starszej formy rytu rzymskiego zapraszamy w najbliższy czwartek 14 maja na Mszę ze święta Wniebowstąpienia Pańskiego. Msza zostanie odprawiona o g. 19,00. Śpiewy mszalne w stylu "chorału sarmackiego" wykona Robert Pożarski ze scholą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)