Terminarz mszy

Zapraszamy na Msze "trydenckie" do kościoła św. Floriana - w każdą niedzielę i święto wolne od pracy, o g. 15:00 (Msza śpiewana)

    Brak komentarzy:

    Prześlij komentarz

    Ojciec Święty Benedykt XVI:

    Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

    Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)