czwartek, 8 października 2009

W najbliższą niedzielę (11 X 2009) Msza Trydencka w Brwinowie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w najbliższą niedzielę, 11 X 2009 o 15:30 po przerwie wakacyjnej, w naszym kościele odbędzie się Msza Trydencka. Mszę celebrował będzie nasz nowy wikariusz, ksiądz Radosław Wasiński.
Tym samym wracamy też do regularnego rytmu celebracji, tj. 2. niedzieli miesiąca.
Zgodnie z Państwa życzeniami, od listopada zarówno przed, jak i po Mszy Świętej, będzie możliwość zakupienia książek i innych materiałów na temat liturgii tradycyjnej.

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)