Materiały dla wiernych

Wskazujemy źródła, skąd można pobrać materiały przydatne dla uczestnictwa we Mszy świętej.

Mszalik (zawiera części stałe mszy):
 (ze strony Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej)

Inne mszaliki można znaleźć tutaj:
http://www.unacum.pl/p/mszaliki-i-nagrania-video-mszy.html

Części zmienne są dostępne na stronie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra:
Rubrycela (kalendarz liturgiczny) dla Archidiecezji Warszawskiej wg Kalendarza Rzymskiego z 1960 r. i Kalendarza dla Diecezji Polskich z 1964 r.
(należy pamiętać, że rubrycela nie została zatwierdzona przez odpowiednią władzę kościelną, stąd też w razie błędy należy zachować przepisy liturgiczne).

Broszura Stowarzyszenia Una Voce Polonia: Tradycyjna Msza Łacińska. Podstawowe regulacje prawne.

Kodeks Rubryk, Proprium Poloniae dostępne są na stronie Nowego Ruchu Liturgicznego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)