O nas

Celem tej strony jest przekazywanie informacji dotyczących celebracji Mszy "trydenckiej" w Brwinowie oraz zapewnienie jej uczestnikom dostępu do wiadomości praktycznych potrzebnych do jak najbardziej owocnego udziału w kulcie Bożym. Strona ta jest redagowana przez świeckich - dla świeckich, i nie rości sobie żadnych pretensji duszpasterskich.


Ministranci:
Prezesem ministrantów jest Przemysław Przybylski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ojciec Święty Benedykt XVI:

Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. ... Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła.

Motu proprio "Summorum Pontificum" (2007)