sobota, 28 października 2017

Zmiana godziny celebracji

By Krzysztof Dudzik (Own work)
 [CC BY-SA 3.0 

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
via Wikimedia Commons
Od 1 listopada 2017 r Msza święta będzie odprawiana o godzinie 14.30.

Przed Mszą świętą, od godz. 14.00 będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.

Ojciec Święty Benedykt XVI

"Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. (...) Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła."

Motu proprio "Summorum Pontificum"