sobota, 28 października 2017

Zmiana godziny celebracji

By Krzysztof Dudzik (Own work)
 [CC BY-SA 3.0 

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
via Wikimedia Commons
Od 1 listopada 2017 r Msza święta będzie odprawiana o godzinie 14.30.

Przed Mszą świętą, od godz. 14.00 będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.

niedziela, 14 grudnia 2008

Gaudete - pierwsza celebracja - 14 grudnia 2008

I, Hiuppo [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html),
CC-BY-SA-3.0

 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
via Wikimedia Commons
Dnia 14 grudnia, w III Niedzielę Adwentu - nazywaną od pierwszych słów antyfony na wejście Niedzielą Gaudete ("Radujcie się") - odprawiona została w naszym kościele parafialnym Msza uroczysta w "starszym zwyczaju" rytu rzymskiego. Najprawdopodobniej była to pierwsza celebracja tego rodzaju od czasu wprowadzenia nowego Mszału Rzymskiego w roku 1970. Od dzisiaj starsza forma liturgiczna jest znowu obecna w Brwinowie - obok nowszej. Na razie w rytmie comiesięcznym.

Za tym pierwszym razem Msza zgromadziła około setki uczestników, mieszkańców okolicznych parafii (licznie reprezentowane były młode małżeństwa z dziećmi, ale w ławkach widoczny był pełen przekrój wiekowy i stanowy). Msza została odprawiona przez ks. Łukasza Kadzińskiego z Łomianek przy głównym ołtarzu z tabernakulum. Celebrans wygłosił homilię z naszej pięknej ambony. Gregoriańskie części stałe - Kyrie, Credo, Sanctus i Agnus Dei - oraz polskie pieśni śpiewała schola męska, które przyjechała specjalnie z Warszawy. Śpiew wspomagały organy, na których grał nasz pan organista. 

Po Mszy uczestnicy mogli podpisywać się w albumowym wydaniu książki Benedykta XVI Duch liturgii - w egzemplarzu, który zostanie przekazany naszemu Księdzu Proboszczowi w dowód wdzięczności za otwartość, z jaką przywitał prośbę grupy wiernych o "starą Mszę".

Następna Msza w zwyczaju "gregoriańskim" zostanie odprawiona w Brwinowie w niedzielę 11 stycznia, również o godzinie 15.00.

Ojciec Święty Benedykt XVI

"Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. (...) Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła."

Motu proprio "Summorum Pontificum"