O stronie

Celem tej strony jest przekazywanie informacji dotyczących celebracji Mszy "trydenckiej" w Brwinowie oraz zapewnienie jej uczestnikom dostępu do wiadomości praktycznych potrzebnych do jak najbardziej owocnego udziału w kulcie Bożym. Strona ta jest redagowana przez świeckich - dla świeckich, i nie rości sobie żadnych pretensji duszpasterskich.


Prezesem ministrantów jest Przemysław Przybylski.

Ojciec Święty Benedykt XVI

"Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. (...) Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła."

Motu proprio "Summorum Pontificum"