Materiały dla wiernych

Wskazujemy źródła, skąd można pobrać materiały przydatne dla uczestnictwa we Mszy świętej.

Mszalik (zawiera części stałe mszy):
 (ze strony Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej)

Inne mszaliki można znaleźć tutaj:
http://www.unacum.pl/p/mszaliki-i-nagrania-video-mszy.html

Części zmienne są dostępne na stronie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra:
Rubrycela (kalendarz liturgiczny) dla Archidiecezji Warszawskiej wg Kalendarza Rzymskiego z 1960 r. i Kalendarza dla Diecezji Polskich z 1964 r.
(należy pamiętać, że rubrycela nie została zatwierdzona przez odpowiednią władzę kościelną, stąd też w razie błędy należy zachować przepisy liturgiczne).

Broszura Stowarzyszenia Una Voce Polonia: Tradycyjna Msza Łacińska. Podstawowe regulacje prawne.

Kodeks Rubryk, Proprium Poloniae dostępne są na stronie Nowego Ruchu Liturgicznego.

Ojciec Święty Benedykt XVI

"Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. (...) Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła."

Motu proprio "Summorum Pontificum"